• Welcome to Volunteers for Peace Vietnam

Together make a better world

QUESTIONNAIRE ON THE NEEDS OF ONLINE COURSES FOR VIETNAMESE

 Quản trị viên —  5/25/2018 —  329

Hello/ Xin chào các bạn,

We, Volunteers for Peace in Vietnam (VPV) would like to offer an online course on peace education to further develop and complement the mission of the organisation and we need your opinion to build an attractive and interesting course for you. Please share your opinions with us by filling in the questionnaire on the link below (in English or Vietnamese) and share this form to your friends through social media and email!

Tổ chức Tình nguyện vì Hòa bình Việt Nam (VPV) đang cần cánh tay đóng góp của chính các bạn cho dự án trong tương lai! Dự án này là một khóa học trực tuyến về chủ đề Giáo dục vì Hòa bình mà học viên tương lai chính là các bạn! Hãy cùng đóng góp với VPV để xây dựng một khóa học bổ ích và hấp dẫn cho bạn nhé! Bạn vui lòng thực hiện bảng khảo sát trong đường link dưới đây (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt) và chia sẻ bảng khảo sát này với bạn bè của bạn nhé!

http://bit.ly/VPV_questionaire

To express our appreciation for your effort in filling in this form, one present will be delivered to one lucky respondent through lucky draw. Thank you very much for your help!

Để cảm ơn các bạn đã hoàn thành hết bảng khảo sát, chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho một bạn may mắn trong số những câu trả lời chúng tôi nhận được! Cám ơn các bạn rất nhiều!

VPV team and collaborators/ VPV và các cộng sự.

For more details, please contact/ Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:

Facebook: https://www.facebook.com/vpvhanoi/

Email: coordinator@vpv.vn

 

MY WORK AT HANOI UNIVERSITY OF INDUSTRY

MY WORK AT HANOI UNIVERSITY OF INDUSTRY

 Quản trị viên  11/27/2017 4:48:03 PM  2174

Volunteer’s name: Charlotte Thies Nationality: German Project: Hanoi University of Industry   Duration: 8 months

MY THOUGHTS ON MY PROJECT

MY THOUGHTS ON MY PROJECT

 Quản trị viên  11/3/2017 11:24:38 AM  1306

Volunteer: Tracey Keogh Project: English Summer Classes Duration: 8 weeks

V.I.P FOR FOUR WEEKS

V.I.P FOR FOUR WEEKS

 Quản trị viên  11/3/2017 11:24:13 AM  788

Volunteer’s name: Beat Mosimann Nationality: Swiss Project: Hanoi University of Industry  Duration: 4 weeks

LEFT A PIECE OF MY HEART IN HANOI

LEFT A PIECE OF MY HEART IN HANOI

 Quản trị viên  11/3/2017 11:25:36 AM  2196

Volunteer’s name: Linnea Jansson Nationality: Swedish Project: Teaching English at Nghia Tan primary school  Duration: 12 weeks

VOLUNTEERING IN VIETNAM

VOLUNTEERING IN VIETNAM

 Quản trị viên  2/22/2018 2:44:08 PM  663

Volunteer’s name: Dzanh Sy Le Nationality: US Project: Center for Sustainable Rural Development (SRD) Duration: 12 weeks

MY FIRST TET IN VIETNAM

MY FIRST TET IN VIETNAM

 Quản trị viên  2/22/2018 3:03:31 PM  718

Volunteer’s name:Jannis Neithammer Nationality: German Project: Volunteers for Peace Vietnam Club (VPV Club) Duration: 12 months