• Welcome to Volunteers for Peace Vietnam

Together make a better world

QUESTIONNAIRE ON THE NEEDS OF ONLINE COURSES FOR VIETNAMESE

 Quản trị viên —  4/2/2018 —  108

Hello/ Xin chào các bạn,

We, Volunteers for Peace in Vietnam (VPV) would like to offer an online course on peace education to further develop and complement the mission of the organisation and we need your opinion to build an attractive and interesting course for you. Please share your opinions with us by filling in the questionnaire on the link below (in English or Vietnamese) and share this form to your friends through social media and email!

Tổ chức Tình nguyện vì Hòa bình Việt Nam (VPV) đang cần cánh tay đóng góp của chính các bạn cho dự án trong tương lai! Dự án này là một khóa học trực tuyến về chủ đề Giáo dục vì Hòa bình mà học viên tương lai chính là các bạn! Hãy cùng đóng góp với VPV để xây dựng một khóa học bổ ích và hấp dẫn cho bạn nhé! Bạn vui lòng thực hiện bảng khảo sát trong đường link dưới đây (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt) và chia sẻ bảng khảo sát này với bạn bè của bạn nhé!

http://bit.ly/VPV_questionaire

To express our appreciation for your effort in filling in this form, one present will be delivered to one lucky respondent through lucky draw. Thank you very much for your help!

Để cảm ơn các bạn đã hoàn thành hết bảng khảo sát, chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho một bạn may mắn trong số những câu trả lời chúng tôi nhận được! Cám ơn các bạn rất nhiều!

VPV team and collaborators/ VPV và các cộng sự.

For more details, please contact/ Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:

Facebook: https://www.facebook.com/vpvhanoi/

Email: coordinator@vpv.vn

 

Newsletter #1

Newsletter #1

 Quản trị viên  10/27/2017 6:50:56 PM  351

Designed by Mélissa

Newsletter #3

Newsletter #3

 Quản trị viên  1/9/2018 2:35:10 PM  249

Newsletter #3